ایستاساز = تخصصی ترین تولید کننده افزدونی بتن در کشور و ارائه‌ دهنده خدمات طراحی - نظارت - اجرا - مشارکت - مقاوم سازی و مشاوره در کلیه زمینه های مهندسی ساختمان با مهندسین مجرب